torsdag 6 april 2017

Skolbibliotek ger resultat!
Erik Fichtelius skriver en intressant artikel på DN Debatt idag. Detta är förhandsinformation från den stora nationella biblioteksstrategin som skrivs just nu och där Fichtelius är ordförande. Utredningen i sin helhet ska vara klar i mars 2019

Det som Fichtelius skriver om har vi som jobbar i skolbiblioteksvärlden ”känt på oss” länge. Skolbiblioteken gör en skillnad vad det gäller färdigheter i källkritik och läsförståelse. Skolbiblioteken gör också en skillnad för elever i behov av kompensatoriska hjälpmedel och för elever med ett annat hemspråk än svenska. Det räcker dock inte med att ha ett skolbibliotek. Det ska finnas en välutbildad bibliotekarie i biblioteket som har ett gott samarbete med pedagogerna. Skolbiblioteket ska även få ekonomiska förutsättningar för att bygga upp ett bokbestånd som passar elevgruppen och som matchar pedagogernas arbete.

Kävlinge kommun gjorde sin mycket lyckade satsning på bemannade och välutrustade skolbibliotek redan för 12 år. Sedan dess har vi som arbetar på Kävlinges skolbibliotek byggt upp en organisation, och ett bokbestånd som vid behov skickas mellan skolorna. Vi har även genomfört många, många projekt i samarbete med pedagogerna kring eleverna vad det gäller det källkritiska och läsfrämjande arbetet.

Nu har vi fått ”svart på vitt” från denna mycket seriösa utredning. Skolbiblioteken spelar verkligen en stor och viktig roll i Sverige idag!

Kungliga biblioteket har även lagt ut informationen på sin webbsida.

Trevlig läsning!!

 

2 kommentarer: