fredag 24 mars 2017

NO-undervisning via skönlitteratur


På Tolvåkerskolan går alla NO-lärarna Läslyftet. De deltar i modulen Främja elevers lärande i NO. Det är härliga och givande diskussioner om bl a undervisningsmetoder, språket i läroböcker, elevers sätt att uttrycka och förklara NO-texter mm varje onsdagsmorgon.

Nu har vi kommit till avsnittet "Naturvetenskapligt lärande genom djupläsning av skönlitteratur". Vi började med att läsa och diskutera Mary Ingemansons text om hur man kan använda sig av skönlitterära texter i sin NO-undervisning. Mary Ingemanson har även skrivit boken Lärande genom skönlitteratur, boken tar upp lärande via skönlitteratur i alla ämnen.

Sedan kom det roliga när lärarna började planera sina lektioner utifrån en skönlitterär text! Vi hade många böcker med i rummet. Alla böcker har det gemensamt att det har med något stycke/kapitel med ett problem eller en händelse som man kan knyta an till ett naturvetenskapligt fenomen.

Lärarna tycker det är utmanande, lite svårt men också lyckat att ha en skönlitterär text som ingång till en lektion. Eleverna tyckte att det var "mysigt" att läraren läste högt för dem och någon klass tyckte lektionen blev riktigt spännande och kul.

De böcker som lärarna använde denna omgång var
Ellervik, Ond kemi
Paulsen, Yxan
Hamrin, Nobelfysik i vardagen
Skloot, Den odödliga Henrietta Lacks

Jag hoppas att vi nu kan jobba vidare med skönlitterära texter kopplat till NO-undervisning när NO-lärarna går vidare till nya områden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar