torsdag 21 januari 2021

Skolbibliotek för bildning och utbildning

 I tisdags så överlämnade Gustav Fridolin sitt delbetänkande Skolbibliotek för bildning och utbildning till skolminister Anna Ekström. Under presentationen så berättade han att Valfrid Palmgren redan 1911 menade att alla skolor skulle ha skolbibliotek, och förhoppningsvis så är det på väg att bli verklighet nu.

Delbetänkandet är en diger lunta på nästan 500 sidor som nu ligger på remiss. Jag tror att många av landets skolbibliotekarier under de närmsta veckorna kommer att läsa och fundera på skrivningarna och förhoppningsvis förmedla sina tankar så att den färdiga produkten blir så bra den bara kan!

Några av de viktigaste punkterna var att skolbiblioteken ska vara bemannade med utbildad personal, att det ska ligga på skolan och begreppet skolbibliotek ska definieras i skollagen. Det nog många önskat, men som inte finns med är någon form av relation av antal elever kontra tjänstgöringsgrad hos skolbibliotekarien. Men Rom byggdes inte på en dag, och Gustav sa under presskonferensen att detta är ett första steg, så det kommer kanske i framtiden.

Presskonferensen där Gustav lämnar över delbetänkandet till utbildningsministern finns på regeringens webbplats: regeringen.se
Där kan du även ladda ner SOU 2021:3 i sin helhet. 


Bild på SOU 2021:3 bild från regeringen.se

Bild från presskonferensen där Anna Ekström tar emot SOU 2021:3 av Gustav Fridolin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.