tisdag 30 maj 2017

Bra bok om vardagsjuridik för unga

Den här boken, "Vardagsjuridik för unga, Ta kontroll över ditt liv(innan någon annan gör det)" tar upp många viktiga juridiska saker som är bra att veta när en är ung.

Vardagsjuridik för unga : ta kontroll över ditt liv (innan någon annan gör det)Först är det en förklaring till vad juridik egentligen är, och sedan kommer det tretton olika kapitel som var och ett handlar om  ett ämne tex föräldrar, jobba och tjäna pengar, internet, brott och straff. 
I kapitlet som heter avtalsrätt kan du  tex läsa om vad som gäller om när du ingår avtal om något med någon och i kapitlet konsumenträtt får du veta vad som gäller om du ångrar ett köp. 
Om du vill läsa om vad som menas med en prick i registret och vilka konsekvenser det kan få får du veta det i kapitlet som heter några No-No:s.

Ett kapitel tar upp regler som gäller i skolan. Där finns det ett stycke som heter Skärp dig - eller lämna klassrummet. Här står det att du ska lyssna om läraren ber dig sluta störa, och att om du inte lyssnar så får läraren be dig lämna klassrummet. Där står även att läraren får ta tag i dig och leda ut dig om du inte gör det frivilligt, det kan ju vara bra att veta.

Texten är ganska lätt att läsa och förstå, även om det är krångliga begrepp och varje kapitel avslutas med en sammanfattning. 

     Inga kommentarer:

Skicka en kommentar