tisdag 2 maj 2017

Ann-Marie Körling

Som mina kollegor redan nämnt inledde vår läsambassadör Ann-Marie Körling Litteralunds konferens. Hon är en mycket inspirerande person som har en unik förmåga att tänka utanför de utstakade stigarna. Hon hann säga många kloka ord på kort tid. Läs så det syns och Läs så det hörs, sa hon bland annat och menade att vi måste visa vad vi läser, att vi läser och berätta om det. Körling menade att det är hälsofrämjande att läsa och kanske något skolsköterskan borde fråga om när det kniper i magen, "Hur har du det med läsningen?" Det är mycket som står och faller med den frågan. Vidare menar hon att ett barn som inte läser inte ska betraktas som ett barn som inte vill läsa utan vi ska fundera över vad det är som hindrar barnet från att läsa.

I dagarna har Ann-Marie Körling kommit ut med en bok på Lärarförlaget, Textsamtal & Bildpromenader. Återigen visar hon på sitt kreativa sätt att tänka när hon här arbetar med texter. I boken för hon resonemang på många plan och visar på massor av konkreta exempel hur en kan angripa en text. Hennes samtal utgår ofta utifrån enstaka ord eller kortare fraser. Ett lättare sätt att få den ointresserade fångad och väcka dess nyfikenhet, menar hon. Körling jobbar med ordförståelse, sammanhang, rytmer, härledning, grammatik, källkritik, lukt, upphovsrätt, ljud ... Hon låter eleverna skapa egna texter med hjälp av några lånade fraser. Hon uppmanar eleverna att komma med egna texter som de vill att klassen ska jobba med. Hon lotsar inte eleven till ett rätt svar hon ger hen ett sätt att tänka och komma vidare. Jag är nu halvvägs in i boken och vill bara fortsätta att läsa.

Med ojämna mellanrum kan du höra henne föra samtal om läsning i Kulturrådets podd "Läsa för livet". I det senaste avsnittet för hon ett intressant samtal med poeten och brandmannen Daniel Boyacioglu om dikter och poesi och om Daniels väg in i texter.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar