tisdag 14 april 2015

Källkritik på annorlunda vis

Att vara källkritisk är en av nutidens viktigaste förmågor. På Dunkers kulturhus i Helsingborg, praktiseras källkritik på ett lite annorlunda sätt. Med utgångspunkt i de historiska samlingarna får skolklasser ta ställning till olika frågor. "Hur vet du det?" är namnet på de visningar på Dunkers kulturhus där källkritik står i centrum. Elever från högstadiet och upp till vuxenutbildning får fundera över Knud Olsen Vognmands pengar, och några andra påståenden som förekommer i den historiska utställningen. De får tillgång till olika slags källor, och ska genom dem avgöra om informationen är trovärdig eller inte. Ibland motsäger källorna varandra, då gäller det att avgöra vad man tror mest på. – Hur vet du det? Det är den bästa frågan man kan ställa, säger utställningspedagogen Anja Petersen till klassen innan de börjar sitt arbete. Hon berättar kort om hur man använder källkritik vid arbetet med att ta fram berättelser ur historien. Hur en källa kan se ut nästan hur som helst - det kan vara ett föremål man gräver upp ur marken, ett skelett, arkivmaterial, en blogg, en människa som berättar, en utställning..." Här kan du läsa hela artikeln:http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/dunkers-lar-elever-att-tanka-kallkritiskt/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar