fredag 7 juni 2019

Skolbibliotek för alla

På Olympiaskolan har jag under läsåret samarbetat med SVA lärarna på så sätt att ,då det kommit nyanlända elever till skolan har vi samlat ihop en grupp elever och haft en presentation av skolbiblioteket.
Jag har gjort en enkel, digital presentation, som jag berättar till och sedan har jag visat skoloibliotekens mångspråksbestånd, som finns samlat på Olympiaskolan. Eleverna har sedan fått varsitt lånekort och kunnat låna böcker både på svenska och på sitt hemspråk. Vi har även pratat om de digitala tjänster/ plattformar som finns för läsning på andra språk, t ex Världens bibliotek https://www.varldensbibliotek.se/


Jag har också haft bokprat för olika grupper av nyanlända elever, då jag pratat om böcker som finns med parallelltext, dvs både på svenska och ett annat språk och även andra böcker som passar målgruppen.

Detta har blivit en väg in i skolbiblioteket och i läsningen. Nästa termin planerar jag att utöka samarbetet och ha bokprat oftare och även andra aktiviteter för nyanlända.  Att flytta böcker i biblioteket, så att lättläst och mångspråk står nära varandra kommer att bli en sommar aktivitet för mig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.