måndag 19 juni 2017

Ny serie om Shadowhunters av Cassandra Clare

Jag blev helt fast i serien "Mortal Instruments" av Cassandra Clare när den kom, och läste med stor sorg den sista boken i serien, innan jag helt sonika bestämde mig för att läsa om allihop. Lagom tills jag gjort det, och sett TV serien med samma namn på Netflix, upptäckte jag till min glädje att det kommit en ny bok "Lady Midnight". I denna är det inte längre Jace och Clary som är huvudpersonerna utan Julian Blackthorne och Emma Carstairs, som introducerades i den sista delen av "Mortal Instruments".

Det har gått 5 år sedan sist, och handlingen har flyttats från New York till Los Angeles och institutet där. Emma söker förtvivlat förklaringen till sina föräldrars död, hon tror inte att det är Valentin och hans armé som är skyldiga. Jules skyddar sin farbror Arthur som pga av sjukdom inte kan leda institutet fullt ut, samtidigt som han värnar om sina yngre syskon och sörjer sina äldre halvsyskon Mark och Helen. För att lätta på bördan så genomför Emma och Jules sin Parabaticermoni, så nu kan Emma finnas till hjälp på alla tänkbara sätt. Emma kommer långt i sina undersökningar om föräldrarnas död, för nära tycker de skyldiga, så nu blir livet riktigt farligt för alla inblandade.

I del två av serien, "Lord of Shadows" börjar det dyka upp havsdemoner i oändliga mängder, troligen som en konsekvens av upplösningen i första delen. Även denna gång måste Jules och Emma förlita sig mer på sina vänner än på Klaven och de vuxna Shadowhunters.

Del 3, "The Queen of Air and Darkness" kommer troligen nästa höst om Cassandra håller samma takt som med del två. Jag hoppas att det går lite fortare än så!

Ingen av böckerna är ännu översatta från engelskan.

Lady Midnight  Lord of Shadows

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar