onsdag 7 november 2012

Har du en bra bok?

Idag var jag och lyssnade på en intressant diskussion om läsning och skolbibliotekariens roll nu och i framtiden.
Det var Skolbibliotek SYD som i samarbete med ABM vid Lunds universitet som stod bakom arrangemanget.
Kulturanatomens café i Lund var fullsatt när panelens deltagare öppnade upp med sina inlägg. I panelen fanns Johan Unenge
(författare och illustratör) som under ett drygt år arbetat som läsambassadör, utsedd av Kulturrådet. Han har gjort en del kontroversiella uttalanden som bemöttes av Klara Önnefält skolbibliotekarie på Norra Fäladen. Om dessa två stod för det praktiska perspektivet stod Olof Sundin professor vid ABM och Martin Persson student vid densamma för en mer teoretisk vinkling. Allt leddes skickligt av moderator Johanna Rivano Eckerdal som även hon tjänstgör på ABM.(ABM utbildar bl.a bibliotekarier.)
Diskussionen handlade om hur vi ska lyckas öka andelen läsare bland ungdomar igen. Hur kopplar vi ny teknik till läsningen? Glömmer vi kanske bort facklitteraturen och läsning i ex dataspel? Vilken roll ska skolbibliotekarien ha? Hur viktig är rektors engagemang? Vilken funktion har biblioteket som rum? Vilken roll spelar det virtuella rummet? Hur ser vår framtida uppgift ut?
En av de sista inläggen var att det handlar inte enbart om att läsa mycket utan även hur vi arbetar med och kring det ungdomar läser. Kanske har vi där avsparken till nästa diskussionsmöte?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.