måndag 19 november 2012

Den meningsfulla högläsningen

Både barn och vuxna tycker oftast om högläsning. I skolan läses många böcker/noveller/texter högt, både för de yngre och för de äldre eleverna, men vi kan högläsa ännu mer!

Högläsning är en viktig men även nyttig och meningsfull aktivitet att syssla med i skolan. Om detta skriver läraren Anne-Marie Körling i den lilla tunna boken "Den meningsfulla högläsningen". Bokens målgrupp är föräldrar och lärare.

Varför ska vi läsa högt? Körling ger flera svar på detta:
"Högläsningsstunden ger barn mer än själva bokens innehåll. Högläsningsstunden ger möjlighet att samtala fråga och tänka. Den ger också beröring, ord, meningar, gemenskap och något som har med här och nu att göra. Det handlar om att tycka om varandra och att tycka om att dela en berättelse. Bokstäverna har något att säga. Genom högläsningen får de liv"
eller
"Högläsning bidrar till kreativitet; att få lyssna och fantisera, skapa inre bilder och tänka. Litteraturen vidgar världen såväl utanför oss som inne i oss."

Körling menar att skolan har ett stort språkutvecklingsansvar. Det är också skolan som ska föra in eleverna i skriftspråket. Ett sätt för detta uppdrag är att högläsa och prata om det lästa, inte bara skönlitterära texter utan även faktatexter och texter från elevernas läroböcker. Boken ger många praktiska tips på hur man kan se och använda högläsningens möjligheter.

Boken ger också förslag på hur man kan skapa ett vidare intresse för texter och böcker. Ett sätt som Körling testar är att plocka med sig en packe böcker från skolbiblioteket och högläsa någon minut ur varje bok för eleverna. Gör man en bra och inlevelsefull högläsning brukar det väcka intresse och mersmak.

Den meningsfulla högläsningen är en bok som alla föräldrar och lärare borde läsa. Det är en bok om högläsning men som ger en vidare ingång till läsning och hur man inspirerar barn och unga till läsupplevelser.

Den meningsfulla högläsaren är en perfekt julklapp! Ge den till dig själv - eller till någon förälder eller lärare i din omgivning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.