tisdag 14 september 2010

Kollektiv eller privat läsning


All läsforskning visar att kvinnor läser mer än män, är mer aktiva i bokcirklar och på andra arenor där böcker diskuteras. Det är också fastslaget att flickor läser mer och att skillnaden är tydlig från ganska tidig ålder. Jag är verkligen inget fan av att dela upp barnen i tydliga flick- respektive pojkgrupper, men en sak slog mig idag. På skolorna ser jag ofta klasser som sitter och läser, mer eller mindre koncentrerat. Om vi nu ändå gör den förhatliga uppdelningen så sitter flickorna i allmänhet tysta och läser, medan pojkarna pratar om vad de ser och/eller läser. Ett typexempel är att de bläddrar i fotbollsböcker eller Guinness rekordbok och diskuterar innehållet. För flickorna verkar läsandet vara något privat som man inte vill eller behöver dela med sig av medan pojkarnas läsning är social. När dör pojkarnas intresse för att dela med sig av vad de läser/ser i böcker och när vaknar flickornas samtalsintresse? Det vore bra att veta för att hinna fånga upp killarna och peppa dem i läsgrupper så att de fortsätter våga prata med varandra om böcker. Ett litet undantag, när det gäller flickornas läsning, är att de ofta vill läsa samma bok som kompisen. Kanske bara för att allt annat de gör, gör de tillsammans, kanske för att kunna prata om vad de läser. Det finns säkert någon som skrivit en uppsts om detta, men jag lyckas inte hitta någon i detta nu. Får väl återkomma om jag skulle råka snubbla över den

En förflugen tanke såhär på tisdagsförmiddagen, men den tål att funderas över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar