torsdag 1 mars 2018

Intensivläsning

Vid årsskiftet fick vi en ny specialpedagog på Ljungenskolan. Hon började ganska omgående arbeta med intensivläsning i fyran och jag ombads plocka fram böcker med olika svårighetsgrad. Intensivläsningen går till så att eleverna får en bok utifrån sin egen läsnivå - alla elever kan ha olika böcker. Sedan sitter de tre gånger om dagen och läser högt för en kompis. I två minuter läser den ena ur sin bok och sedan byts de av så att den andra läser ur sin. De elever som läser tillsammans är på ungefär samma nivå i sin läsning. Eleverna börjar på samma ställe i sin bok alla tre gångerna under dagen, men kommer kanske lite längre för varje läsning eftersom övning ger färdighet... Nästa dag börjar eleverna läsa där de slutade vid den tredje och sista läsningen dagen innan. Detta har eleverna fått göra varje dag under flera veckors tid. En del elever har hunnit läsa ut sina böcker och har fått komma till mig för att låna nya.
Jag pratade med specialpedagogen idag och hon är nöjd med arbetet. Naturligtvis finns det många olika parametrar att ta hänsyn till, men hon upplever ändå att en del av de elever som inte gärna läser har kommit igång lite bättre med sin läsning efter projektet. En del elever har fått upp lite bättre läshastighet och klarar fler ord per minut. Att göra läsningen automatiserad är viktigt för att den ska kännas lätt(are) och att det känns lätt att läsa är en viktig faktor för att det ska upplevas som roligt. Sen tillkommer naturligtvis en massa andra aspekter, som att du måste förstå det du läser, men den biten tränar vi ju genom att diskutera det vi läser tillsammans med andra. Alla bitar måste in för att det ska bli ett bra resultat.
Ytterligare en klass har än så länge nappat på arbetsmetoden och jag har nu samlat ihop böcker till en etta också. Deras resultat ser jag väldigt mycket fram emot att få höra om, men det blir inte förrän framåt påsklovet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar