tisdag 24 mars 2015

Nu är den här!!!

Då är äntligen uppföljaren här -  Från Alfons till Dostojevskij 2
Det är femton år sedan Från Alfons till Dostojevskij - Barnkonventionen genom litteratur kom ut första gången. Denna bok med dess litteraturlista har använts mycket i olika grupper och i skolor för att försöka konkretisera barnkonventionen och barns rätt. På femton år har det hänt mycket i världen, tyvärr behöver vi fortfarande i allra högsta grad prata om barnkonventionen och förtydliga dess budskap.

I nya Från Alfons till Dostojevskij kan vi läsa tio personliga reflektioner kring barnkonventionen skriven av olika författare, journalister och artister. Den nya boken har också en litteraturlista som är moderniserad och uppdaterad med nya fräscha boktips som stöd till de olika artiklarna.

Redaktör för boken är Petra Alfe Åslund, till vardags arbetar Petra som lärare i Svenska som andra språk på Ljungenskolan i Furulund. Det är skolbibliotekarierna i Kävlinge kommun samt Lotta Davidsson-Bask, gymnasiebibliotekarie i Lund som arbetat med litteraturlistorna - Ett mycket roligt arbete!

Läs boken, diskutera den och använd den sedan på skolorna och i barn- och ungdomsgrupper!

Här skriver Kävlinge Nya om boken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar