torsdag 5 februari 2015

Hitta på egna sagor med hjälp av sagotärningar

Story cubes

Använd tärningarna som inspiration för att hitta på egna sagor. Slå tärningarna och kasta dig i sagornas värld!
Slå tärningarna, den första tärningen ögonen landar på inleder sagan.
Om det är ett ansikte kan man t ex börja med: ” Det var en gång en liten pojke. Pojken hette Tom. Därefter tar man nästa tärning som man känner kan bli en fortsättning. Låt säga att nästa bild är en blomma. Då kan fortsättningen bli: Varje dag gick Tom ut för att leta blommar. Det var det bästa han visste. Varje dag försökte han hitta någon som inte sett förut. Man tar tärning för tärning och ju närmre slutet man kommer desto klurigare blir det. Tärningarna ska knytas ihop!

Precis som med sport eller att lära sig spela instrument så blir man även duktigare på att hitta på historier genom att öva. 

Förra veckan var det Läslustvecka på Annelund och då provade några av klasserna att använda tärningarna. De är lätta att använda och eleverna som fått prova på dem har tyckt det varit ett kul sätt att hitta på sagor. 
Ett stort plus med tärningarna är att de går att använda i alla åldrar.

Låt fantasin flöda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar