tisdag 19 januari 2016

Källkritik - Analysera och argumentera!

Jag har läst en artikel om Kritiskt textarbete (Jönsson & Jennfors, Malmö Högskola)


Avsnittet om hur texter till elever väljs ut och begreppen makt, mångfald, tillgång, och utformning i sambandet med urvalet är intressant att fundera över.


Artikeln inspirerade mig när jag skulle sätta ihop en övning om att vara källkritisk till olika typer av texter, både skönlitterära texter, bloggar och rena faktatexter. Eleverna måste kunna både analysera och ifrågasätta texters innehåll och upphov för att förstå om texten är bra för dem att använda. Samma text kan vara bra i ett sammanhang men inte speciellt bra i ett annat. Man måste lära sig hur man ska tänka och hur man ska vara källkritisk. Detta är inte något som är enkelt utan det måste man träna på, i olika svårighetsgrader, många gånger under sin skoltid.


Just nu arbetar vi källkritiskt med år 7 på Tolvåkerskolan och eleverna får i grupper lära sig att analysera sin källa. Är den bra och i så fall varför? När kan du använda denna källan? Argumentera inför dina klasskamrater! Håller klasskamraterna med?


Ett mycket roligt och framförallt viktigt arbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.