fredag 5 juni 2015

Kollegialt lärande

Under hela läsåret har jag och specialpedagog Camilla Boman arbetat tillsammans med mellanstadielärarna i svenska SO. Genom kollegialt lärande kombinerat med fördjupningar har vi lärt mer om läsförståelse, hur man jobbar med och bedömer denna komplexa förmåga. Infallsvinklarna har varit många och varierat.
De två senaste gångerna har vi tagit hjälp av Anette Kärne som är förste lärare med inriktning på IT. Hon har presenterat använbara appar som kommer väl till pass nu när alla elever snart är utrustade med en personlig Ipad.

En av apparna heter Adobe Voice där du helt enkelt talar in vad du vill ha sagt till bilder som du själv väljer. Appen är enkel att använda och vi kunde se många användningsmöjligheter ex att redovisa lästa böcker, att läsa in en redovisning av ett skolarbete, att använda till elever som har lättare för det muntliga...
En av lärarna, Sandra Kristiansson började direkt använda appen i sin engelskundervisning. Hennes sjätteklassare fick till uppgift att göra en reklamfilm om USA eller Sverige. Sen kunde hon i lugn och ro lyssna och i det här fallet bedöma fakta, språk och uttal. HÄR kan du lyssna till ett exempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar