måndag 3 maj 2021

Skolbiblioteksplan


 I Kävlinge har skolbiblioteken haft en gemensam plan för vad som ska ske på de olika skolorna sedan starten 2005, och den har uppdaterats löpande.

Det som står i skolbiblioteksplanen ska ses som grundutbud för skolbibliotekariernas verksamhet eftersom det är olika förutsättningar på de olika skolbiblioteken med antal elever och tjänstgöringsgrad för bibliotekarierna.

Skolbiblioteksplanen har fram tills nyligen funnits på vår gemensamma webbplats, men flyttar nu till en öppen Google Drivemapp. Här är länken till vår skolbiblioteksplan, Skolbiblioteksplan för skolbiblioteken i Kävlinge kommun

Där hittar du även alla våra lärarhandledningar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.