fredag 10 juni 2016

Att arbeta med skolans värdegrund

För ett tag sedan fick jag ett mail från Sandra Kristiansson, en av lärarna på mellanstadiet på Skönadalsskolan. Hon upplevde att i en av klasserna som hon undervisar i fanns negativa åsikter kring nyanlända.
Sandra har tidigare arbetat med förintelsen och andra världskriget genom att högläsa Camilla Lagerqvists, Uppdraget och de var även och såg Krigshemligheter som skolbio. I klassen var de överens om att det som skedde under andra världskriget var hemskt men att kunna se att människor idag lever under liknande förhållanden var inte självklart. Hade jag någon idé om böcker eller texter som klassen kunde arbeta med?
Jag plockade fram tidningstexter av olika slag och även en del böcker. Det som klassen kom att arbeta med var texter ur Kamratposten och Lyckoslanten där barn och ungdomars berättelser om sin flykt skildras. De tittade på bilder från Syrien innan kriget och hur det ser ut nu. De arbetade enskilt med läsloggar á la En läsande klass men hade även många gruppdiskussioner. De såg även dokumentären Ensamkommande flyktingbarn från UR.  Sandra högläste några noveller ur Monica Zaks bok Dogboy är död. Alla noveller skildrar människor som lever eller levt under fruktansvärda förhållanden och tvingats fly till Sverige. Varje novell efterföljdes av sammanfattande diskussioner i par och sedan i helklass. De diskuterade även medias bild av flyktingsituationen och hur den har använts i det politiska valet.  De använde även Rädda Barnens sida Livets Lotteri där en tydligt kan se hur liten chans en har att födas i just Sverige och vad det medför att bli född i vissa andra länder. Arbetet avslutades med uppgifter ur lärarhandledningen till Om det var krig i Norden. (Se vår webbplats där vi samlat lärarhandledningar, egna och andras. ) Som handledningen föreslår började de med att lyssna till sången Flykten från Sverige med Loke Nyberg. Eleverna blev djupt berörda och några grät öppet. Det blev en intressant diskussion kring vad ex musik kan förstärka. Hur propaganda medvetet spelar på våra känslor. Sångtexten skildrar ett hemskt öde men så gör även flera av texterna i Zaks bok.  Under arbetets gång fick de reflektera kring vilket land de själva skulle fly till om det blev krig här, vilka saker de skulle ta med sig och vad det är som gör Sverige till deras hemland.
Nu är arbetet avslutat och snart börjar sommarlovet. Är nu alla elever i klassen mer förstående vad gäller flyktingar? Nej så är det inte, några har säkert bytt ståndpunkt men alla har en djupare insikt och har fått en större kunskap i frågan.

Det här är frågor som vi behöver arbeta med även tillsammans med de yngre barnen i skolan.
Sveriges radio har ett tema som heter Min flykt där barn i olika åldrar berättar om sin flykt och hur livet ter sig nu. Där finns även ett antal böcker om flykt att lyssna till.


Jag har tipsat om böcker i ämnet tidigare  HÄR och HÄR på bubbel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar