onsdag 1 oktober 2014

Skapande skola åk 9 på Korsbackaskolan


Jag har det övergripande ansvaret på Korsbackaskolan för att planera och genomföra våra Skapande skola projekt. Det är en viktigt, roligt och givande del av mitt arbete.

Under denna vecka så har vi startat upp årskurs 9´s projekt och det tänkte jag berätta mer om!
Vi kommer att arbeta med tecknade serier. Projektets syfte är beskrivet så här:
Att bidra till frigörande av elevens kreativitet. Skapandet av de tecknade serierna ska handla mycket om att ta bort prestige kring vem som kan skriva eller rita ”finast” utan fokuserar på elevens utryck och skapande av en berättelse.

Projektet kommer att pågå under fyra veckor. Första veckan, som är denna vecka, går jag runt i alla klasser och introducerar arbetet och håller en kort genomgång för att skapa en djupare förståelse kring ”Tecknade serier”. Vi pratar om vad tecknade serier är eller kan vara och hur det utvecklast historiskt. Efter detta får eleverna ta del av olika typer av serieböcker och serietidningar för att få inspiration.
Nästa fas i projektet kommer beså av att varje klass får ha tre workshops ledda av serietecknaren och illustratören Chatarina Batista (detta arbete kommer löpa under en period av tre veckor).

Alla elever ska göra en serie på en A4. Vi har nyköpt material som de ska arbeta med.

Efter att detta arbete avslutas under vecka  44, kommer samtliga klassers tecknade serier scannas in och sickas till ett tryckeri. Vi kommer sedan trycka upp de tecknade serierna i en bok. Alla elever kommer få ett exemplar av boken men vi kommer även ha flera som kommer att gå att låna i vårt skolbibliotek.

Innan jul kommer vi annordan en releasefest för boken, håll utkik för datum för denna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar