tisdag 5 december 2017

PIRLS 2016

Idag presenterades resultatet av den senaste PIRLS-studien som undersöker läsförmåga och läsförståelse i årskurs 4. Studien genomförs vart femte år och har hittills gjorts fyra gånger. Efter att ha sjunkit både 2006 och 2011 så var 2016 års resultat tillbaka på ungefär samma siffror som första gången 2001, vilket är väldigt glädjande. Det tyder ju på att fler lärare och föräldrar arbetar aktivt med läsningen tillsammans med sina elever/barn. 
Tyvärr verkar inte intresset för läsning ha ökat. Färre elever svarar i undersökningar att de gillar att läsa. Och intresset för läsning spelar såklart roll för vilka resultat eleverna får. Läsälskarna får markant bättre resultat än de läsovilliga. Det är också, precis som tidigare år, skillnad mellan flickors och pojkars resultat, till flickornas fördel. Det visar sig dessutom att socioekonomisk bakgrund fortfarande spelar stor roll för vilket resultat eleven får.


Läs (om) rapporten på Skolverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.