onsdag 12 november 2014

Läslustvecka och skrivarskola

Denna veckan är det mycket på gång på Söderparkskolan och på Tolvåkerskolan!


På Söderpark har vi den årliga Läslustveckan, som vi har haft just under vecka 46 de senaste åren. Under läslustveckan läser både lärare och elever så mycket som möjligt. Vi har också tipspromenad i biblioteket, kreativa uppgifter kopplade till högläsning, boksamtal i klassrummen, elever som läser högt för sina fadderbarn och filmvisning av filmen till den bok som läraren har läst högt för eleverna under veckan.

I biblioteket på Söderpark är det under veckan full aktivitet med barn som går tipspromenad och lånar och läser mer än någonsin - Härligt!
På Tolvåker har vi idag den första dagen av tre med Skrivarskola för alla elever i år 7. Det är Anette Eggert som under tre dagar (= en halvdag/klass) har skrivövningar i mediateket. Under dagen får eleverna under Anettes mycket skickliga ledning träna på att skriva dialoger, beskriva bokkaraktärer och miljöer och mycket mycket mer.Anette Eggert har skrivarskola för elever i klass 7e

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar